Αγγλικός Όρος
volitive
Πηγή
Trask (1993)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
βουλητικός,-ή,-ό

feedback