Αγγλικός Όρος
volitional clause
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΣΥΝΤΑΞΗ
Πηγή
Lauren Gawne, ‎Nathan W. Hill (2017)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
βουλητική πρόταση

feedback