ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

254 results
Greek Term English Term
βρυθονική (η) (γλώσσα) Brythonic
βυθισμένο χαρακτηριστικό (το) submerged feature
βωμολοχία (η) obscenity
βωμολοχίες dirty words