Αγγλικός Όρος
submerged feature
Πηγή
Lyle Campbell & Mauricio J. Mixco (2007)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
βυθισμένο χαρακτηριστικό (το)

feedback