Αγγλικός Όρος
obscenity
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Hartmann & James (2002)
Xydopoulos (2008)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
βωμολοχία (η)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)
Όρος
ανηθικότητα (η)
Πηγή
Lyons (2002)

feedback