Αγγλικός Όρος
Brythonic
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
βρυθονική (η) (γλώσσα)
Πηγή
Comrie et al. (2004)

feedback