ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

2236 results
Greek Term English Term
αποτέλεσμα z (το) Z-score
αποτέλεσμα z (το) z score
αποβολή ημιφώνου [j]/[y] (η) Yod Dropping
Αρχιτεκτονική Ενδεικτοδότησης και Ανάκτησης με Επίγνωση ΧHTML (η) XML Aware Indexing and Retrieval Architecture (Xaira)
άξονας Χ (ο) X-tier
ανοιχτό συμπλήρωμα (το) x comp
αλλαγή γραφής και γλώσσας (η) writing and language change
αποηχηροποίηση στο τέλος της λέξης (η) Word-Final Devoicing
αλφαβήτιση λέξη-προς-λέξη word-by-word alphabetisation
Αλλαγή της σειράς όρων (η) word order change