Αγγλικός Όρος
word order change
Πηγή
Lyle Campbell & Mauricio J. Mixco (2007)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Αλλαγή της σειράς όρων (η)

feedback