ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

115 results
Greek Term English Term
ηλεκτρονικό λεξικό electronic dictionary
ηλεκτρονικό λεξικό (το) computerised dictionary
ηλεκτρονικό λεξικό (το) computer dictionary
ηλεκτρονικό λεξικό τσέπης (το) pocket electronic dictionary
Ηλεκτρονικό Σύστημα Γλωσσικής Ανάλυσης (το) Computerized Language Analysis (CLAN) System
Ηλεκτρονικός Θησαυρός της Γαλλικής Γλώσσας (ο) Trésor de la Langue Française Informatisé (TLFi)
ηλεκτροουρανισκογράφημα (το) electropalatogram
ηλεκτροουρανισκογράφημα(το) electropalatography
ηλεκτροουρανισκογραφία ( η) electro­palatography
ηλεκτροουρανισκογραφία (η) electropalatography