ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

115 results
Greek Term English Term
ημίφωνο [j]/[y] (το) yod
ηχηροποίηση (η) voicing
ηχηρό χαρακτηριστικό voiced feature
ηχηρό σύμφωνο voiced consonant
ηχηροποιημένος / ηχηρός-ή-ό voiced
ηχηρός-ή-ό voiced
ηχηρότητα (η) voice
ηχηροποίηση voice
Ηλεκτρονικός Θησαυρός της Γαλλικής Γλώσσας (ο) Trésor de la Langue Française Informatisé (TLFi)
ηχητικός φασματογράφος soundgraph