Αγγλικός Όρος
yod
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Carr (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ημίφωνο [j]/[y] (το)

feedback