Αγγλικός Όρος
soundgraph
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΗΤΙΚΗ
Πηγή
Fernando Poyatos (1993)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ηχητικός φασματογράφος
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback