ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

1747 results
Greek Term English Term
εφοδιαστικό (ρήμα) (το) ornative
εφετικός-ή-ό desiderative
εφετικός desirative
εφετικό ρήμα desiderative verb
έφεση (η) aptitude
εφεδρεία (η) backup
εφγ / ΕΦΓ nlp / NLP
Εφαρμοστικός-ή-ό applicative (appl)
εφαρμοστικό στοιχείο (το) applicative
εφαρμοστικό γενετικό μοντέλο (το) applicational generative model