Αγγλικός Όρος
desirative
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Πηγή
Campos, H. 2012
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
εφετικός
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback