Αγγλικός Όρος
backup
Πηγή
ΕΚΠΑ
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
εφεδρεία (η)
Πηγή
ΕΚΠΑ

feedback