Αγγλικός Όρος
ornative
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
εφοδιαστικό (ρήμα) (το)

feedback