Αγγλικός Όρος
desiderative verb
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Πηγή
Trask (1993)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
εφετικό ρήμα
Πηγή
Μπαμπινιώτης

feedback