Αγγλικός Όρος
aptitude
Πηγή
E. K. Brown, ‎R. E. Asher, ‎J. M. Y. Simpson (2006)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
έφεση (η)
Πηγή
Σπυριδούλα Μπέλλα (2007)

feedback