ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

1747 results
Greek Term English Term
εγκυκλοπαιδική γνώση encyclopaedic knowledge
εγκυκλοπαιδική λεξικογραφία (η) encyclopedic lexicography
εγκυκλοπαιδική πληροφορία (η) encyclopedic information
εγκυκλοπαιδική σημασία (η) purport
εγκυκλοπαιδική σημασία (η) encyclopaedic meaning
εγκυκλοπαιδική σημασιολογία (η) encyclopaedic semantics
εγκυκλοπαιδικό λεξικό encyclopaedic dictionary
εγκυκλοπαιδικό λεξικό (το) encyclopedic dictionary
εγκυκλοπαιδικό περιεχόμενο (το) encyclopedic content
εγκυκλοπαιδικό υλικό (το) encyclopedic material