Αγγλικός Όρος
encyclopedic information
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
εγκυκλοπαιδική πληροφορία (η)

feedback