Αγγλικός Όρος
encyclopedic material
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
εγκυκλοπαιδικό υλικό (το)

feedback