Αγγλικός Όρος
encyclopaedic meaning
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Cruse (2006)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
εγκυκλοπαιδική σημασία (η)

feedback