Αγγλικός Όρος
encyclopaedic semantics
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΝΩΣΙΑΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Evans (2007)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
εγκυκλοπαιδική σημασιολογία (η)

feedback