Αγγλικός Όρος
encyclopaedic knowledge
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Cruse (2006)
Evans (2007)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
εγκυκλοπαιδική γνώση
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback