Αγγλικός Όρος
encyclopedic content
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
εγκυκλοπαιδικό περιεχόμενο (το)

feedback