ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

1747 results
Greek Term English Term
εφαρμοσμένη γλωσσολογία (η) applied linguistics
Εφαρμοσμένη γλωσσολογία (η), διακλαδική γλωσσολογία (η) applied linguistics
εφαρμοσμένη ιστορική γλωσσολογία (η) applied historical linguistics
εφαρμοσμένη πραγματολογία (η) applied pragmatics
εφαρμοσμένη υφολογία (η) applied stylistics
εφαρμοστικές δομές (οι) applicatives
εφαρμοστική γραμματική (η) applicational grammar
εφαρμοστικό γενετικό μοντέλο (το) applicational generative model
εφαρμοστικό στοιχείο (το) applicative
Εφαρμοστικός-ή-ό applicative (appl)