ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

1747 results
Greek Term English Term
εγκυκλοπαίδεια (η) cyclopedia
έγκλιση enclisis
εγκλιτικός,-ή,-ό enclitic
εγκλιτικά enclitics
εγκυκλοπαίδεια encyclopaedia
εγκυκλοπαίδεια (η) encyclopedia
εγκυκλοπαιδική βάση δεδομένων (η) encyclopedic database
εγκλιτικό μόριο (το) modal particle
έγκλιση (η) mood
εγκοπή (η) notch