Αγγλικός Όρος
enclitic
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
Πηγές
Trask (1993)
Carr (2008)
Crystal
Paul Baker, Andrew Hardie, Tony McEnery (2006)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
εγκλιτικός,-ή,-ό
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback