Αγγλικός Όρος
encyclopedia
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
εγκυκλοπαίδεια (η)

feedback