Αγγλικός Όρος
notch
Πηγή
ΕΚΠΑ
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
οδόντωμα (το)
Πηγή
ΕΚΠΑ
Όρος
εγκοπή (η)
Πηγή
ΕΚΠΑ

feedback