Αγγλικός Όρος
enclisis
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
έγκλιση
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback