Αγγλικός Όρος
encyclopedic database
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
εγκυκλοπαιδική βάση δεδομένων (η)

feedback