ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

16348 results
Greek Term English Term
βαθεία πτώση (η) abstract case
αφηρημένο πεδίο (το) abstract domain
αφηρημένο λεξικό (το) abstract lexicon
αφηρημένο ουσιαστικό (το) abstract noun
αφηρημένες αρχές (οι) abstract principles
αφηρημένο ουσιαστικό (το) abstract substantive
υπηρεσία αποσπασμάτων (η) abstracting service
αφαίρεση (η) abstraction
αφαίρεση ιδιότητας (η) abstraction of a property
αντιπαράθεση του αφηρημένου (η) abstractness controversy