ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

284 results
Greek Term English Term
χαρακτηρισμός πεδίου (ο), επίσημα πεδίου (το) field label
χαρακτηρισμός συχνότητας (ο) diafrequential markedness
χαρακτηρισμός συχνότητας (ο), επίσημα συχνότητας (το) frequency label
χαρακτηρισμός τεχνικότητας (ο), επίσημα τεχνικότητας (το) technicality label
χαρακτηρισμός τοπικότητας (ο), επίσημα τοπικότητας (το) regionality label
χαρακτηρισμός χρήσης usage label
χαρακτηρισμός χρήσης (ο) word-class label
χαρακτηρισμός χρόνου (ο), επίσημα χρόνου (το) time register label
χαρακτηριστής (ο) specifier (spec, SPEC)
χαρακτηριστικά features