ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

284 results
Greek Term English Term
χωρίς χρόνο untensed
χωρίς μελωδικό τόνο, μη δυναμικά τονισμένος-η-ο, δυναμικά μη τονισμένος-η-ο unstressed
χωρίς μελωδικό τόνο unaccented
Χαρακτηριστικό μετάβασης (το) transitional feature/ transient
χαρακτηριστικό μετάβασης (το) transitional feature
χαρακτηριστικό μετάβασης (το) transient
χαρακτηριστικά του σώματος της γλώσσας tongue body feature
Χρόνος Διάθεση Όψη tma
χρονοργάνωση (η) timing
χρονική συνάρτηση της άρθρωσης timing