ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

284 results
Greek Term English Term
χωρικός-ή-ό areal
χαρακτηριστικόαναφορικότητας (το) anaphora feature
χωρίς δράστη agentless
χωρίς ποιητικό αίτιο agentless