ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

720 results
Greek Term English Term
τόνος (ο) accent
τόνος (ο), προφορά (η), μελωδικός τόνος (ο), τονικό σημάδι (το) accent
τόνος accent
τονίζω, δίνω έμφαση accent
τύπος -ing (ο) [-ing form]
τύπος του γερουνδίου της αγγλικής (ο) [-ing form]
τύπος -en (ο) [-en form]
τύπος της μετοχής της αγγλικής (ο) [-en form]
τύπος -ed (ο) [-ed form]
τύπος του αορίστου της αγγλικής (ο) [-ed form]