ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

720 results
Greek Term English Term
τύπος (ο), φόρμουλα (η) formula
τύπος (ο) type
τύπος (ο) form
Τύπος –ing (ο), Τύπος του γερούνδιου της αγγλικής (ο) ing­ form
Τύπος –ed (o), Τύπος του αορίστου της αγγλικής (ο) ed form
τύπος -ing (ο) [-ing form]
τύπος -ing (ο) ing
τύπος -en (ο) [-en form]
Τύπος -en en form
τύπος -ed (ο) [-ed form]