Αγγλικός Όρος
ed form
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Richards et al. (1985)
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Τύπος –ed (o), Τύπος του αορίστου της αγγλικής (ο)

feedback