ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

720 results
Greek Term English Term
τύπος του αορίστου της αγγλικής (ο) [-ed form]
τύπος της μετοχής της αγγλικής (ο) [-en form]
τύπος στοιχείου δεδομένων data element type
τύπος προσφώνησης (ο) address form
τύπος προσφώνησης (ο) form of address
τύπος προσφώνησης (ο) term of address
τύπος πληροφορίας (ο) information type
Τύπος παραπομπής (ο), τύπος παράθεσης (ο) citation form
τύπος παραπομπής (ο) citation form
Τύπος με αστερίσκο (ο) starred form / asterisked form