Αγγλικός Όρος
data element type
Πηγή
Wright, S. E. 1995
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
τύπος στοιχείου δεδομένων
Πηγή
ΕΛΕΤΟ (2018)

feedback