ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

720 results
Greek Term English Term
ταινία ακτίνων Χ X-ray movie
τύπος λέξης (ο), είδος λέξης (το) word type
τμήμα λέξης word segment
τύπος λέξης word form
τύ­πος λέ­ξης (o) word form
τάξη λέξεων word class
τόνος λέξης (ο) word accent
τύπος-μάρτυρας (ο) witness
ταχύτητα όγκου volume velocity
ταχύτητα εξακρίβωσης (η) verification speed