Αγγλικός Όρος
word segment
Πηγή
Geoffrey Sampson, ‎Diana McCarthy (2005)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
τμήμα λέξης
Πηγή
ΕΛΕΤΟ (2018)

feedback