Αγγλικός Όρος
volume velocity
Πηγή
ΕΚΠΑ
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ταχύτητα όγκου
Πηγή
ΕΚΠΑ

feedback