ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

720 results
Greek Term English Term
των συνθηκών αλήθειας truth conditional
των συνθηκών αλήθειας truth-conditional
τυχαίο κενό (το) accidental gap
τυχαιο δείγμα (το) random sample
τυχαίο random
τυχαία ομοιότητα (η) chance similarity
τυχαία λεξικά κενά (τα) accidental lexical gaps
τυρβώδης ροή turbulent flow
τυπωμένο αντίγραφο (το) hard copy
τύπου Ντβάντβα dvandvac