Αγγλικός Όρος
truth-conditional
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Cruse (2006)
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
των συνθηκών αλήθειας

feedback