Αγγλικός Όρος
hard copy
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
τυπωμένο αντίγραφο (το)
Πηγή
Word Reference (http://www.wordreference.com/engr/hard%20copy)

feedback