ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

1763 results
Greek Term English Term
Πεπιεσμένες πτυχές (οι), Πεπιεσμένες χορδές (οι) abducted
περιορισμός του α πάνω στο α (ο) a-over-constraint
πεδίο αναφορικής δέσμευσης (το) A-binding field