ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

1763 results
Greek Term English Term
παιγνιο-θεωρητική σημασιολογία (η) game-theoretical semantics
παιγνιώδης σχηματισμός (ο) jocular formation
παιδαγωγική γλωσσολογία (η) pedagogical linguistics
παιδαγωγική γλωσσολογία (η) educational linguistics
Παιδαγωγική γραμματική (η) pedagogic grammar
Παιδαγωγική γραμματική (η) pedagogical grammar
Παιδαγωγική γραμματική (η) pedagogical grammar
παιδαγωγική λεξικογραφία (η) pedagogical lexicography
παιδαγωγικό κόρπους (το) pedagogic corpus
παιδαγωγικόλεξικό pedagogical dictionary