ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

1173 results
Greek Term English Term
μακρινή γενετική σχέση (η) distant genetic relationship
μακρά συστατικά (τα) long components
μακρό σύμφωνο (το) long consonant
μακρό σύμφωνο (το) long consonant
μακρινή μετακίνηση (η) long movement
μακρό φωνήεν (το) long vowel
μακρό φωνήεν / μακρό σύμφωνο (το) long vowel / long consonant
Μάιντου (η) (γλώσσα) Maiduan
Μαϊπουρική (η) (γλώσσα) Maipuran
Μάκα (η) (γλώσσα) Makah